Magadenovac, stambeno - poslovni objekt, 231,15 m2